kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Peralatan/ 工具 Gōngjù

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Alat pemintal

纺车

fǎngchē

2

Baut

螺栓

luóshuān

3

Benang jahit

缝纫线

féngrèn xiàn

4

Bilah gergaji lingkar

圆锯片

yuán jù piàn

5

Cetok

小禅道

xiǎo chǎn dāo

6

Diànxiàn

电线

kabel

7

Ember

桶子

tǒng zi

8

Engsel

合页

hé yè

9

Garpu rumput

草叉

cǎo chā

10

Gergaji

锯子

jù zi

11

Gergaji bundar

电动圆锯

diàndòng yuán jù

12

Gergaji mesin

电锯

diàn jù

13

Gerobak dorong

独轮车

dú lún chē

14

Gunting

剪刀

jiǎndāo

15

Jangkar

máo

16

Jarum

zhēn

17

Kabel besi

钢索

gāng suǒ

18

Kepala baut

螺母

luómǔ

19

Kereta dorong

手推車

shǒutuīchē

20

Kotak perkakas

工具箱

gōngjù xiāng

21

Magnet

磁铁

cítiě

22

Mata pisau

刀片

dāopiàn

23

Mesin bor

电钻

diànzuàn

24

Mesin serut

刨床

bàochuáng

25

Mortar,sekop

铲子

chǎnzi

26

Mur

螺丝

luósī

27

Neraca skala

信件磅秤

xìnjiàn bàngchèng

28

Obeng

螺丝刀

luósīdāo

29

Pahat

凿子

záozi

30

Paku

钉子

dīngzi

31

Palet,baki ,nampan

托盘

tuōpán

32

Palu

锤子

chuízi

33

Papan

木版

mùbǎn

34

Paron ,landasan

铁砧

tiě zhēn

35

Parutan

擦菜板

cā cài bǎn

36

Pegas spiral

螺旋弹簧

luóxuán tánhuáng

37

Pembuka botol

开瓶器

kāi píng qì

38

Pembuka kaleng

开罐器

kāi guàn qì

39

Pengait

钩子

gōuzi

40

Penggaris

尺子

chǐzi

41

Penggaruk

耙子

bàzi

42

Penggulungan benang

线轴

xiànzhóu

43

Pengki

小撮子

xiǎo zuǒ zi

44

Peralatan las

焊接设备

hànjiē shèbèi

45

Perbaikan

修复

Xiūfù

46

Perkakas

工具

Gōngjù

47

Pinset

镊子

Nièzi

48

Pisau aduk

刮刀

Guādāo

49

Rantai

链子

Liànzi

50

Sapu

扫帚

Sàozhǒu

51

Sekop

铁铲

tiě chǎn

52

Sekrup ulir

螺纹

Luówén

53

Selang taman

花园软管

huāyuán ruǎn guǎn

54

Serpih kayu

木屑

Mùxiè

55

Sikat

刷子

shuāzi/ce

56

Solasi

胶带

Jiāodài

57

Tali

绳子

Shéngzi

58

Tang

钳子

Qiánzi

59

Tang

Qián

60

Tangga

梯子

Tīzi

NO BAHASA INDONESIA HANZI / KARAKTER PINYIN
1 Alat pemintal 纺车 fǎngchē
2 Baut 螺栓 luóshuān
3 Benang jahit 缝纫线 féngrèn xiàn
4 Bilah gergaji lingkar 圆锯 yuán jù piàn
5 Cetok 小禅道 xiǎo chǎn dāo
6 Diànxiàn 电线 kabel
7 Ember 桶子 tǒng zi
8 Engsel hé yè
9 Garpu rumput 草叉 cǎo chā
10 Gergaji jù zi
11 Gergaji bundar 电动圆锯 diàndòng yuán jù
12 Gergaji mesin 电锯 diàn jù
13 Gerobak dorong 轮车 dú lún chē
14 Gunting 剪刀 jiǎndāo
15 Jangkar máo
16 Jarum zhēn
17 Kabel besi gāng suǒ
18 Kepala baut 螺母 luómǔ
19 Kereta dorong 手推車 shǒutuīchē
20 Kotak perkakas 工具箱 gōngjù xiāng
21 Magnet cítiě
22 Mata pisau 刀片 dāopiàn
23 Mesin bor 电钻 diànzuàn
24 Mesin serut 刨床 bàochuáng
25 Mortar,sekop chǎnzi
26 Mur luósī
27 Neraca skala 信件磅秤 xìnjiàn bàngchèng
28 Obeng luósīdāo
29 Pahat záozi
30 Paku dīngzi
31 Palet,baki ,nampan tuōpán
32 Palu chuízi
33 Papan 木版 mùbǎn
34 Paron ,landasan tiě zhēn
35 Parutan 擦菜板 cā cài bǎn
36 Pegas spiral 螺旋 luóxuán tánhuáng
37 Pembuka botol 开瓶器 kāi píng qì
38 Pembuka kaleng 开罐器 kāi guàn qì
39 Pengait gōuzi
40 Penggaris 尺子 chǐzi
41 Penggaruk 耙子 bàzi
42 Penggulungan benang 线轴 xiànzhóu
43 Pengki 小撮子 xiǎo zuǒ zi
44 Peralatan las 设备 hànjiē shèbèi
45 Perbaikan 修复 Xiūfù
46 Perkakas 工具 Gōngjù
47 Pinset Nièzi
48 Pisau aduk 刮刀 Guādāo
49 Rantai Liànzi
50 Sapu Sàozhǒu
51 Sekop 铁铲 tiě chǎn
52 Sekrup ulir Luówén
53 Selang taman 花园 huāyuán ruǎn guǎn
54 Serpih kayu 木屑 Mùxiè
55 Sikat 刷子 shuāzi/ce
56 Solasi Jiāodài
57 Tali Shéngzi
58 Tang Qiánzi
59 Tang Qián
60 Tangga 梯子 Tīzi

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us