kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Hobi/ 爱好 Àihào

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Bela diri

武术

Wù shù

2

Belanja

购物        

Gòuwù

3

Berenang

游泳        

Yóuyǒng

4

Berkebun

园艺        

Yuányì

5

Berkemah

露营        

Yěyíng

6

Berkuda

骑马        

Qímǎ

7

Berlari

跑步        

Pǎobù

8

Bermain basket

打篮球   

dǎ lánqiú

9

Bermain bola voli

打排球   

dǎ páiqiú

10

Bermain internet

上网

Shàng wǎng

11

Bersepeda

自行车   

Zìxíngchē

12

Bulu tangkis

羽毛球   

Yǔmáoqiú

13

Catur

象棋        

Xiàng Qí

14

Fotografi

摄影        

Shèyǐng

15

Jalan santai

散步

Sànbù

16

Jogging

跑步        

Pǎobù

17

Main bola

踢足球   

Tī zúqiú  

18

Memancing ikan

钓鱼

Diàoyú

19

Memasak

厨师        

Chúshī

20

Membaca buku

看书        

Kàn shū

21

Menari

跳舞        

Tiàowǔ

22

Mendengarkan musik

听音乐   

tīng yīnyuè

23

Menggambar

画画儿

Huà huàr

24

Menonton film

看电影   

kàn diànyǐng

25

Menonton tv

看电视   

kàn diànshì

26

Menyanyi

唱歌        

Chànggē

27

Menyelam

潜水        

Qiánshuǐ

28

Olahraga

运动        

Yùndòng

29

Rekreasi

娱乐        

Yúlè

30

Skateboard

玩滑板   

Wán huábǎn

 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us