kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Kata Sifat Kepribadian

Belajar Bahasa Mandarin Kata Sifat Kepribadian/ 个性形容词 Gèxìng xíngróngcí

NO BAHASA INDONESIA HANZI/ KARAKTER PINYIN
1 Bagus 好  Hǎo
2 Buruk 坏   huài
3 Lama 久  jiǔ
4 Tua 旧    jiù
5 Baru 新        xīn
6 Besar 大  
7 Kecil 小   xiǎo
8 Kering 干    gàn
9 Basah 湿    shī
10 Tinggi 高   gāo
11 Pendek 矮    ǎi
12 Pendek 短   duǎn
13 Panjang 长  zhǎng
14 Gemuk 胖   pàng
15 Kurus 瘦   shòu
16 Dingin 冷  lěng
17 Panas
18 Hangat 温   wēn
19 Senang 高兴   gāoxìng
20 Sedih 难过  nánguò
21 Bersih 干净  gānjìng
22 Kotor 脏   zàng
23 Gelap 黑暗   hēi’àn
24 Terang 亮   liàng
25 Lemah 弱  Ruò
26 Lembut Ruǎn
27 Malu 害羞   hàixiū
28 Sombong 骄傲   jiāo’ào
29 Rajin 勤奋   qínfèn
30 Bergairah 兴奋   xīngfèn
31 Senang 开心    kāixīn
32 Sederhana, mudah 简单  jiǎndān
33 Mudah  容易  róngyì
34 Sulit 难  Nán
35 Malas 懒  Lǎn
36 Lambat 满  Mǎn
37 Cepat 块  Kuài
38 Beku 冰   Bīng
39 Pengap 闷   Mèn
40 Asin 咸  Xián
41 Renyah Cuì
42 Pahit 苦 
43 Segar 新鲜  xīnxiān
44 Pedas 辣  
45 Asam 酸   suān
46 Manis 甜  Tián
47 Lembut 温柔  wēnróu
48 Hangat 温暖   wēnnuǎn
49 Keras 硬  Yìng
50 Kuat 强  qiáng
51 Terkenal 有名    yǒumíng
52 Terburu-buru 着急   zhāojí
53 Grogi 紧张   jǐnzhāng
54 Takut 害怕   hàipà
55 Berani 勇敢   yǒnggǎn
56 Aneh 奇怪    qíguài
57 Penting 重要  zhòngyào
58 Utama 主要   zhǔyào
59 Mahal 贵   Guì
60 Murah 便宜  piányí
61 Cantik 漂亮  piàoliang
62 Cantik, indah 美丽    Měilì
63 Harum 香   xiāng
64 Jelek 丑  Chǒu
65 Sakit 疼   Téng
66 Sehat 健康   jiànkāng
67 Lucu 可爱   kě’ài
68 Haus 渴 
69 Lapar 饿  È
70 Kenyang 饱  Bǎo
71 Tua 老    Lǎo
72 Muda 年轻 niànqīng
73 Pintar 聪明  cōngmíng
74 Malas 笨  Bèn
75 Paham 懂  Dǒng
76 Mengerti 明白  míngbái
77 Kerja keras 努力   Nǔlì
78 Antusias 热情  rèqíng
79 Humoris 幽默  yōumò
80 Serius 认真  rènzhēn
81 Nyaman 舒服  shūfú
82 Praktis 方便  fāngbiàn
83 Hebat 棒   Bàng
84 Ceroboh 粗心   Cūxīn
 85 Kasar 粗糙   Cūcāo
86 Benar 对  Duì
87 Salah 错   Cuò
88 Bangga 得意   Déyì
89 Rumit 复杂    Fùzá
90 Cocok 合适   Héshì
91 Lincah 活泼    huópō
92 Fleksibel 灵活   línghuó
93 Bergairah 激动   jīdòng
94 Terharu 感动    gǎndòng
95 Palsu 假    Jiǎ
96 Luar biasa 精彩   jīngcǎi
97 Disayangkan 可惜    Kěxí
98 Kasihan 可怜   Kělián
99 Kosong 空   Kōng
100 Tenang 冷静   lěngjìng
101 Diam, sepi 安静     ānjìng
102 Jago 厉害   Lìhài
103 Lancar 流利   Liúlì
104 Serampangan 马虎   Mǎhǔ
105 Tebal 厚   Hòu
106 Tipis 薄   Báo
107 Ramai 热闹   Rènào
108 Umum, universal 普遍   pǔbiàn
109 Bahaya 危险  wéixiǎn
110 Aman 安全   ānquán
111 Terperinci 详细   xiángxì
112 Ketat 严格   yángé
113 Bersahabat 友好   yǒuhǎo
114 Menarik 有趣    yǒuqù
115 Berat 重   zhòng
116 Ringan 轻   Qīng
117 Tepat 准确   zhǔnquè
118 Percaya diri 自信   Zìxìn
119 Efektif 有效   Yǒuxiào
120 Terbatas 有限   Yǒuxiàn
121 Indah 美好   Měihǎo
122 Sedih 伤心  shāngxīn
123 Tuntas 彻底  Chèdǐ
124 Sederhana 简单   Jiǎn dān
125 Membosankan 无聊 Wú liáo
126 Sial 倒霉  Dǎoméi
127 Buruk Huài
128 Makmur 繁荣  Fánróng
129 Kering (iklim) 干燥   Gānzào
130 Praktis 实用   Shíyòng
131 Baik 良好 Liàng hǎo     
132 Licin 滑    Huá
133 Berlebihan 过度   Guò dù
134 Masuk akal 合理   Hélǐ
135 Perdamaian 和平    Hépíng
136 Patah semangat 灰心   Huīxīn
137 Kesepian 寂寞   Jìmò
138 Licik 狡猾   Jiǎohuá
139 Mendesak 紧急   Jǐnjí
140 Sangat besar 很大/巨大  Hěn dà /Jùdà
141 Merata 均匀   Jūnyún
142 Mengerikan 可怕   Kěpà
143 Optimis 乐观      Lèguān
144 Dingin 冷淡   lěngdàn
145 Aman, selamat 平安   píng’ān    
146 Keseimbangan 平衡   pínghéng
147 Sensitif 敏感   Mǐngǎn
148 Asing 陌生    mòshēng
149 Transparan 透明   tòumíng
150 Sempurna 完美    wánměi

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us