kampung mandarin pare official

Kata Benda di Sekolah/ 学校名词词汇 Xuéxiào míngcí cíhuì dalam Bahasa Mandarin Tionghoa

NO

BAHASA

INDONESIA

HANZI/ KARAKTER

PINYIN

1

Alat pel

拖把   

Tuōbǎ

2

Aula sekolah

礼堂

lǐ táng

3

Buku

Shū

 4

Buku catatan

笔记本 

Bǐjìběn

5

Buku catatan

笔记本

Bǐjìběn

6

Foto

照片

zhàopiàn

7

Gedung olahraga

体育馆

tǐ yù guǎn

8

Gunting

剪刀

Jiǎndāo

9

Jangka

时期   

Shíqí

10

Jendela

窗户

chuānghù

11

Kamus

字典

Zìdiǎn

12

Kantin

食堂

shí táng

13

Kantor kepala sekolah

校长室

xiào zhǎng shì

14

Kertas

Zhǐ        

15

Kolam renang

游泳池

yóu yǒng chí

16

Lapangan basket

篮球场

lán qiú chǎng

17

Lapangan futsal

五人制足球场

wǔ rén zhì zúqiú chǎng

18

Papan tulis hitam

黑板

Hēibǎn

19

Papan tulis putih

白板

Báibǎn

20

Pena

21

Penggaris

统治者

tǒngzhì zhě

22

Penghapus

像皮

Xiàng pí

23

Penghapus papan tulis

黑板擦

hēibǎn cā

24

Penjepit kertas

回形针

huíxíngzhēn

25

Pensil

铅笔

Qiānbǐ

26

Perpustakaan

图书馆

tú shū guǎn

27

Pintu

Mén

28

Pisau cutter

切刀

Qiè dāo

29

Pulpen

钢笔

Gāngbǐ

30

Rak buku

书架

Shūjià

31

Ruang guru

老师办公室

lǎo shī bàn gōng shì

32

Ruang kelas

教室

jiào shì

33

Ruang laboratorium

实验室

shí yàn shì

34

Ruang musik

音乐室

yīn yuè shì

35

Ruang seni

美术室

měi shù shì

36

Sapu

扫帚

sàozhǒu

37

Sekolah

学校

Xuéxiào

38

Sendal

拖鞋

Tuōxié

39

Sepatu

Xié

40

Sisir

梳子

Shūzi

41

Spidol

标记

Biāojì

42

Taman bermain

操场

cāo chǎng

43

Taplak meja

桌布

Zhuōbù

44

Tas

Bāo

45

Tempat parkir

停车场

tíng chē chǎng

46

Wayar angin

风线

fēng xiàn

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us