kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Alat Transportasi/ 运输 Yùnshū

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Transportasi Darat

陆运

lù yùn

2

Mobil

汽车

qì chē

3

Jeep

吉普车

jípǔchē

4

Van

小货车

xiǎo huòchē

5

Taksi

出租车

Chū zū chē

6

Mobil Balap

赛车

sàichē

7

Sepeda Motor

摩托车

mó tuō chē

8

Moped

机踏车

jī tà chē

9

Sepeda

自行车

zì xíng chē

10

Becak

三轮车

sān lún chē

11

Bus

巴士

bā shì

12

Kereta Kuda

马车

mǎ chē

13

Traktor

拖拉机

tuōlājī

14

Truk

卡车

kǎ chē

15

Minibus

迷你巴士

mínǐ bāshì

16

Bus Turis

大巴

dà bā

17

Bus Dua Tingkat

双层巴士

shuāng céng bā shì

18

Kereta Api

火车

huǒ chē

19

Trem

有轨电车

yǒu guǐ diàn chē

20

Metro

地铁

dì tiě

21

Kereta Api Kecepatan Tinggi

高铁

gāo tiě

22

Transportasi Udara

空运

kōngyùn

23

Pesawat

飞机

fēi jī

24

Pesawat Jet

喷气飞机

pēn qì fēi jī

25

Helikopter

直升机

zhíshēngjī

26

Balon Udara

热汽球

rè qì qiú

27

Pesawat Luar Angkasa

太空船

tài kōng chuán

28

Roket

火箭

huǒjiàn

29

Transportasi AIr

水运

shuǐ yùn

30

Kapal

chuán

31

Kapal Motor

摩托艇

mó tuō tǐng

32

Kapal Penumpang

客船

kè chuán

33

Kapal Speedboat

快艇

kuài tǐng

34

Kapal Ferry

渡船

dù chuán

35

Kapal Pesiar

游艇

yóu tǐng

36

Kapal Layar

帆船

fān chuán

37

Kapal Kontainer

集装箱船

jízhuāngxiāng chuán

38

Sampan Kecil

小艇

xiǎo tǐng

39

Kayak

皮划艇

pí huá tǐng

40

Hovercraft

气垫船

qì diàn chuán

41

Perahu Dayung

划艇

huá tǐng

42

Kapal Selam

潜艇

qiántǐng

43

Mobil Golf

高尔夫球车

gāo’ěrfū qiú chē

44

Tank

坦克

tǎnke

45

Becak Motor

摩托车人力车

mótuō chē rénlìchē

 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us