kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Bumbu-Bumbu/ 香料 Xiāngliào

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Bawang bombay

洋蔥

Yáng cōng

2

Bawang merah

cōng

3

Bawang putih

suàn

4

Bubuk cabe

辣椒粉

làjiāo fěn

5

Butter

黃油

huángyóu

6

Cabe

辣椒

làjiāo

7

Cabe hijau

青辣椒

qīng làjiāo

8

Cabe merah

红辣椒

hóng làjiāo

9

Cabe pedas

辣辣椒

là làjiāo

10

Cuka

11

Garam

yán

12

Ginseng

cān

13

Gula

táng

14

Gula batu

冰糖

bīngtáng

15

Jahe

Jiāng

16

Kecap

醬油

jiàngyóu

17

Kecap asin

咸醬油

xián jiàngyóu

18

Ketumbar

香菜

xiāngcài

19

Kunyit

薑黃

jiānghuáng

20

Laos

老撾

lǎowō

21

Madu

蜜糖

mì táng

22

Margarin

人造黃油

rénzào huángyóu

23

Merica

胡椒

hújiāo

24

Susu bubuk

牛奶粉

niúnǎi fěn

25

Tauco

塔可

tǎ kě

26

Temulawak

薑黃

jiānghuáng

27

Tepung

麵粉

Miànfěn

NO BAHASA INDONESIA HANZI / KARAKTER PINYIN
1 Bawang bombay 洋蔥 Yáng cōng
2 Bawang merah cōng
3 Bawang putih suàn
4 Bubuk cabe 辣椒粉 làjiāo fěn
5 Butter 黃油 huángyóu
6 Cabe 辣椒 làjiāo
7 Cabe hijau 青辣椒 qīng làjiāo
8 Cabe merah 辣椒 hóng làjiāo
9 Cabe pedas 辣辣椒 là làjiāo
10 Cuka
11 Garam yán
12 Ginseng cān
13 Gula táng
14 Gula batu 冰糖 bīngtáng
15 Jahe Jiāng
16 Kecap 醬油 jiàngyóu
17 Kecap asin 咸醬油 xián jiàngyóu
18 Ketumbar 香菜 xiāngcài
19 Kunyit 薑黃 jiānghuáng
20 Laos 老撾 lǎowō
21 Madu 蜜糖 mì táng
22 Margarin 人造黃油 rénzào huángyóu
23 Merica 胡椒 hújiāo
24 Susu bubuk 牛奶粉 niúnǎi fěn
25 Tauco 塔可 tǎ kě
26 Temulawak 薑黃 jiānghuáng
27 Tepung 麵粉 Miànfěn

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us