kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Dekorasi Rumah/ 服装和家居装饰 fúzhuāng hé jiājū zhuāngshì

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Armani

阿玛尼

ā mǎ ní

2

Burberry

巴宝莉

ba bǎo lì

3

Cartier

卡地亚

kǎ dì yà

4

Chanel

香奈儿

xiāng nài er

5

Clinique

倩碧

qiàn bì

6

Colgate

高露洁

gāo lù jié

7

Gucci

古奇

gǔ qí

8

Ikea

宜家

yi jiā

9

L’Oreal

欧莱雅

ōu lái yǎ

10

Lancôme

兰蔻

lán kòu

11

Levi’s

李维斯

li wéi sī

12

Louis Vuitton

路易威登

lù yì wēi dēng

13

Nike

耐克

nài kè

14

Omega

欧米茄

ōu mǐ jiā

15

Prada

普拉达

pǔ lā dá

16

Rolex

劳力士

láo lì shì

17

Tiffany & Co

蒂芙尼

dì fú ní

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us