kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Liburan/假期 Jiàqī

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Tahun Baru

新年

xīn nián

2

Natal

圣诞节

shèng dàn jié

3

Halloween

万圣节

wàn shèng jié

4

Hari Kasih Sayang

情人节

qíng rén jié

5

Hari Cap Go Meh / Festival Lampion

元宵节

yuán xiāo jié

6

Festival Kue Bulan

中秋节

zhōng qiū jié

7

Idul Fitri

开斋节

kāi zhāi jié

8

Idul Adha

宰牲节

zǎi shēng jié

9

Waisak

卫塞节

wèi sāi jié

10

Nyepi

静居日

jìng jū rì

11

Paskah

复活节

fù huó jié

12

Hari Kemerdekaan

国庆节

guó qìng jié

13

Hari Ibu

母亲节

mǔ qīn jié

14

Hari Ayah

父亲节

fù qīn jié

15

Hari Guru

教师节

jiào shī jié

16

Hari Perempuan Internasional

国际妇女节

guó jì fù nǚ jié

17

Hari Anak-anak

儿童节

ér tóng jié

 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us