kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Nama Bunga/ 花 Huā

botanical garden, lotus, taipei city-2844202.jpg

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Bunga Dahlia

大丽花

dà lì huā

2

Bunga Anyelir

康乃馨

kāng nǎi xīn

3

Bunga Dandelion

蒲公英

pú gōng yīng

4

Bunga Kembang Sepatu

木槿

mù jǐn

5

Bunga Aster

雏菊

chú jú

6

Bunga Krisan

菊花

jú huā

7

Bunga Lili

百合花

bǎi hé huā

8

Bunga Anggrek

兰花

lán huā

9

Bunga Mawar

玫瑰花

méi guī huā

10

Bunga Tulip

郁金香

yù jīn xiāng

11

Bunga Lavender

熏衣草

xūn yī cǎo

12

Bunga Matahari

向日葵

xiàng rì kuí

13

Bunga Bakung

宫人草

gōng rén cǎo

14

Bunga Peony

牡丹

mǔ dān

15

Bunga Kamelia

茶花

chá huā

16

Bunga Lilac

丁香

dīng xiāng

17

Bunga Plum

梅花

méi huā

18

Bunga Sakura

樱花

yīng huā

19

Bunga Teratai

莲花

lián huā

20

Bunga Melati

茉莉花

mòlì huā

21

Bunga Lonceng Salju

雪钟花

xuě zhōng huā

22

Bunga Lonceng Biru

蓝铃花

lán líng huā

23

Bunga Kunyit

番红花

fān hóng huā

24

Bunga Forget Me Not

勿忘我

wù wàngwǒ

25

Bunga Jari

指顶花

zhǐ dǐng huā

26

Bunga Pansy

蝴蝶花

húdié huā

27

Bunga Begonia

秋海棠

qiū hǎitáng

28

Bunga Cangkir Mentega

毛茛

máo gèn

29

Bunga Violet Afrika

非洲紫罗兰

fēizhōu zǐluólán

30

Bunga Calendula

金盏花

jīn zhǎn huā

31

Bunga Poppy

罂粟

yīng sù

32

Bunga Kerenyam

天竺葵

tiān zhúkuí

33

Bunga Kangkung

牵牛花

qiān niú huā

34

Bunga Bugenvil

布根维尔花

bù gēn wéi’ěr huā

35

Bunga Seruni

菊花

júhuā

36

Bunga Adenium

腺苷花

xiàn gān huā

37

Bunga Jepun

日本花

rìběn huā

38

Bunga Hydrangea

绣球花

xiùqiú huā

39

Bunga Kaktus

仙人掌花

xiānrénzhǎng huā

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us