kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Negara dan Bahasa/ 国家和语言 Guójiā hé yǔ yán

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Afghanistan 

阿富汗 

ā fù hàn 

2

Armenia 

亚美尼亚 

yà měi ní yǎ 

3

Azerbaijan 

阿塞拜疆 

ā sè bài jiāng 

4

Bahrain 

巴林 

bā lín 

5

Bangladesh 

孟加拉国 

mèng jiā lā guó 

6

Bhutan 

不丹 

bù dān 

7

Brunei 

文莱 

wén lái 

8

Cambodia 

柬埔寨 

jiǎn pǔ zhài 

9

China 

中国 

zhōng guó

10

Cyprus 

塞浦路斯 

sāi pǔ lù sī 

11

Georgia 

格鲁吉亚 

gé lǔ jí yà 

12

India 

印度 

yìn dù 

13

Indonesia 

印度尼西亚 

yìn dù ní xī yà 

14

Iran 

伊朗 

yī lǎng 

15

Iraq 

伊拉克 

yī lā kè 

16

Israel 

以色列 

yǐ sè liè 

17

Japan 

日本 

rì běn 

18

Jordan 

约旦 

yuē dàn 

19

Kazakhstan 

哈萨克斯坦 

hā sà kè sī tǎn 

20

Kuwait 

科威特 

kē wēi tè 

21

Kyrgyzstan 

吉尔吉斯共和国 

jí ěr jí sī gòng hé guó 

22

Laos 

老挝 

lǎo wō 

23

Lebanon 

黎巴嫩 

lí bā nèn 

24

Malaysia 

马来西亚 

mǎ lái xī yà 

25

Maldives 

马尔代夫 

mǎ ěr dài fū 

26

Mongolia 

蒙古 

méng gǔ 

27

Myanmar (Burma) 

缅甸 

miǎn diàn 

28

Nepal 

尼泊尔 

ní bó ěr 

29

North Korea 

北朝鲜 

běi cháo xiǎn 

30

Oman 

阿曼 

ā màn 

31

Pakistan 

巴基斯坦 

bā jī sī tǎn 

32

Philippines 

菲律宾 

fēi lǜ bīn 

33

Qatar 

卡塔尔 

kǎ tǎ ěr 

34

Russia 

俄罗斯 

é luó sī 

35

Saudi Arabia 

沙特阿拉伯 

shā tè ā lā bó 

36

Singapore 

新加坡 

xīn jiā pō 

37

South Korea 

韩国 

hán guó 

38

Sri Lanka 

斯里兰卡 

sī lǐ lán kǎ 

39

Syria 

叙利亚 

xù lì yǎ 

40

Tajikistan 

塔吉克斯坦 

tǎ jí kè sī tǎn 

41

Thailand 

泰国 

tài guó 

42

Timor-Leste 

东帝汶 

dōng dì wèn 

43

Turkey 

土耳其 

tǔ ěr qí 

   

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us