kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Olahraga/ 運動 Yùndòng

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Angkat besi

举重

Jǔzhòng

2

Berenang

游泳

yóuyǒng

3

Bulutangkis

羽毛球

yǔmáoqiú

4

Billiard

台球

táiqiú

5

Bola basket

篮球

lánqiú

6

Bola pingpong

乒乓球

pīngpāng qiú

7

Bola tenis

网球

wǎngqiú

8

Bola volley

排球

páiqiú

9

Gulat

摔角

shuāijiǎo

10

Naik gunung

爬山

pá shān

11

Panahan

射箭

shèjiàn

12

pelarian

逃脱

táotuō

13

Senam

体操

tǐcāo

14

Sepak bola

足球

zúqiú

15

Tekwondo

跆拳道

táiquándào

16

Tinju

拳击

quánjí

17

Polo Air 

水球 

Shuǐqiú 

18

Boling 

保龄球 

Bǎolíngqiú 

19

Golf 

高尔夫球 

Gāo’ěrfū qiú 

20

Hoki Es 

冰球 

Bīngqiú 

21

Sepak Takraw 

藤球 

Téng qiú 

22

Bisbol 

棒球 

Bàngqiú 

23

Sofbol 

垒球 

Lěiqiú 

24

Kasti 

棒球 

Bàngqiú 

25

Kriket 

蟋蟀 

Xīshuài 

26

Karate 

空手道 

Kōngshǒudào 

27

Lari 

跑步 

Pǎobù 

28

Judo 

柔道 

Róudào 

29

Silat 

矽拉 

Xì lā 

30

Muay Thai 

泰拳 

Tàiquán 

31

Capoeira 

卡波耶拉 

Kǎ bō yé lā 

32

Panahan 

射箭 

Shèjiàn 

33

Kickboxing 

跆拳道 

Táiquándào 

34

Yoga 

瑜伽 

Yújiā 

35

Rugbi 

橄榄球 

Gǎnlǎnqiú 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us