kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Pekerja Seni/ 艺术工作者Yìshù gōngzuò zhě

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1.    

Seniman

艺术家

yì shù jiā

2.    

Band 

乐队

yuè duì

3.    

Model

模特

mó tè

4.    

Pemahat

雕刻家

diāo kè jiā

5.    

Aktor

演员

yǎn yuán

6.    

Artis

女演员

nǚ yǎn yuán

7.    

Sutradara

导演

dǎo yǎn

8.    

Selebriti

明星

míng xīng

9.    

Penyanyi

歌手

gē shǒu

10.      

Penyair

诗人

shī rén

11.      

Pelukis

画家

huà jiā

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us