kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Penyakit/ 疾病 Jíbìng

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Alergi

过敏

Guòmǐn

2

Anemia

贫血     

pínxiě

3

Asma

哮喘

xiāochuǎn

4

Batu ginjal

肾结石

shèn jiéshí

5

Batuk

咳嗽     

Késòu

6

Batuk

咳嗽

Késòu

7

Beri-beri

脚气

Jiǎoqì

8

Bisul

Áo

9

Busung lapar

营养不良

Yíngyǎng bùliáng

10

Buta

瞎的

xiā de

11

Cacar

天花

tiānhuā

12

Cacar air

水痘

shuǐdòu

13

Campak

麻疹     

mázhěn

14

Campak

麻疹

mázhěn

15

Darah rendah

低血压  

dī xiěyā

16

Dehidrasi

脱水     

tuōshuǐ

17

Demam

发热                   

Fārè

18

Demam panas

发烧

fāshāo

19

Diabetes

糖尿病  

tángniàobìng

20

Diare

腹泻     

Fùxiè

21

Disentri

痢疾

Lì jí

22

Flu

流感     

liúgǎn

23

Gatal

yǎng

24

Gegar otak

脑震荡

nǎo zhèndàng

25

Hidung mampet

鼻塞

Bísè

26

HIV dan AIDS

艾滋病毒和艾滋病

àizībìngdúhéàizībìng

27

Kanker

癌症     

Áizhèng

28

Kanker paru-paru

肺癌

Fèi’ái

29

Kanker payudara

乳腺癌

rǔxiàn ái

30

Kejang

癫痫发作

diānxián fāzuò

31

Kekurangan gizi

营养不良

yíngyǎng bùliáng

32

Keputihan

阴道分泌物

yīndào fēnmì wù

33

Keracunan

中毒

zhòngdú

34

Keracunan makanan

食物中毒

shíwù zhòngdú

35

Keseleo

扭伤

niǔshāng

36

Kolera

霍乱

huòluàn

37

Kudis

疥         

Jiè

38

Kurap

癣         

xuǎn

39

Kurap

xuǎn

40

Kusta

麻风     

máfēng

41

Kusta

麻风

máfēng

42

Kutil

Yóu

43

Lepra

麻风

máfēng

44

Luka bakar

伯恩斯

Bó ēn sī

45

Luka dalam

深伤口

shēn shāngkǒu

46

Maag

消化不良

xiāohuà bùliáng

47

Mabuk

Zuì

48

Mabuk laut

晕船

yùnchuá

49

Malaria

疟疾     

nüèjí

50

Malaria

疟疾

nüèjí

51

Mata juling

鸡眼

jīyǎn

52

Mati rasa

麻木的

mámù de

53

Mensrtuasi tidak lancar

月经不顺

yuèjīng bù shùn

54

Migrain

偏头痛  

Piān tóutòng

55

Mimisan

鼻血     

bíxiě

56

Mual

恶心     

Ěxīn

57

Mulas

胃灼热

wèi zhuórè

58

Muntah (v)

呕吐 (v)

ǒutù (v)

59

Nyeri haid

痛经     

tòngjīng

60

Nyeri urat syaraf

神经疼痛

shénjīng téngtòng

61

Patah tulang

断裂

duànliè

62

Pembengkakan

肿胀

zhǒngzhàng

63

Pendarahan di dalam

内部出血

nèibù chūxiě

64

Pendarahan otak

脑出血

Nǎo chūxiě

65

Penyakit ayan

癫痫

diānxián

66

Penyakit jantung

心脏病

xīnzàng bìng

67

Penyakit kelamin

性传播疾病

xìng chuánbò jíbìng

68

Penyakit kulit

皮肤病

pífū bìng

69

Penyakit kulit / eksim

皮肤病/湿疹

pífū bìng/shīzhěn

70

Penyakit syaraf

神经疾病

shénjīng jíbìng

71

Pilek

感冒了  

gǎnmàole

72

Pilek

感冒了

gǎnmàole

73

Polio

脊髓灰质炎             

jǐsuǐ huīzhí yán

74

Pusing

晕眩的

yūn xuàn de

75

Rabies

狂犬病

kuángquǎnbìng

76

Radang hati

心脏发炎

xīnzàng fāyán

77

Radang mata

眼睛发炎

yǎnjīng fāyán

78

Radang paru-paru

肺炎

fèiyán

79

Radang usus buntu

阑尾炎

lánwěiyán

80

Rematik / encok

风湿病/痛风

fēngshī bìng/tòngfēng

81

Sakit gigi

牙疼

yá téng

82

Sakit kepala

头痛     

Tóutòng

83

Sariawan

浇道     

jiāo dào

84

Tekanan darah rendah

低血压

Dī xiěyā

85

Tekanan darah tinggi

高血压

gāo xiěyā

86

Tetanus

破伤风

pò shāngfēng

87

Tifus

班疹伤寒             

Bānzhěnshānghán

88

Tuli

Long

89

Tumor

瘤         

Liú

90

Varises

静脉曲张             

jìngmài qūzhāng

NO BAHASA INDONESIA HANZI / KARAKTER PINYIN
1 Alergi 过敏 Guòmǐn
2 Anemia 贫血      pínxiě
3 Asma 哮喘 xiāochuǎn
4 Batu ginjal 肾结石 shèn jiéshí
5 Batuk 咳嗽      Késòu
6 Batuk 咳嗽 Késòu
7 Beri-beri 脚气 Jiǎoqì
8 Bisul Áo
9 Busung lapar 营养不良 Yíngyǎng bùliáng
10 Buta 瞎的 xiā de
11 Cacar 天花 tiānhuā
12 Cacar air 水痘 shuǐdòu
13 Campak 麻疹      mázhěn
14 Campak 麻疹 mázhěn
15 Darah rendah 低血压   dī xiěyā
16 Dehidrasi 脱水      tuōshuǐ
17 Demam 发热                    Fārè
18 Demam panas 发烧 fāshāo
19 Diabetes 糖尿病   tángniàobìng
20 Diare 腹泻      Fùxiè
21 Disentri 痢疾 Lì jí
22 Flu 流感      liúgǎn
23 Gatal yǎng
24 Gegar otak 脑震荡 nǎo zhèndàng
25 Hidung mampet 鼻塞 Bísè
26 HIV dan AIDS 艾滋病毒和艾滋病 àizībìngdúhéàizībìng
27 Kanker 癌症      Áizhèng
28 Kanker paru-paru 肺癌 Fèi’ái
29 Kanker payudara 乳腺癌 rǔxiàn ái
30 Kejang 癫痫发作 diānxián fāzuò
31 Kekurangan gizi 营养不良 yíngyǎng bùliáng
32 Keputihan 阴道分泌物 yīndào fēnmì wù
33 Keracunan 中毒 zhòngdú
34 Keracunan makanan 食物中毒 shíwù zhòngdú
35 Keseleo 扭伤 niǔshāng
36 Kolera 霍乱 huòluàn
37 Kudis           Jiè
38 Kurap           xuǎn
39 Kurap xuǎn
40 Kusta 麻风      máfēng
41 Kusta 麻风 máfēng
42 Kutil Yóu
43 Lepra 麻风 máfēng
44 Luka bakar 伯恩斯 Bó ēn sī
45 Luka dalam 深伤口 shēn shāngkǒu
46 Maag 消化不良 xiāohuà bùliáng
47 Mabuk Zuì
48 Mabuk laut 晕船 yùnchuá
49 Malaria 疟疾      nüèjí
50 Malaria 疟疾 nüèjí
51 Mata juling 鸡眼 jīyǎn
52 Mati rasa 麻木的 mámù de
53 Mensrtuasi tidak lancar 月经不顺 yuèjīng bù shùn
54 Migrain 偏头痛   Piān tóutòng
55 Mimisan 鼻血      bíxiě
56 Mual 恶心      Ěxīn
57 Mulas 胃灼热 wèi zhuórè
58 Muntah (v) 呕吐 (v) ǒutù (v)
59 Nyeri haid 痛经      tòngjīng
60 Nyeri urat syaraf 神经疼痛 shénjīng téngtòng
61 Patah tulang 断裂 duànliè
62 Pembengkakan 肿胀 zhǒngzhàng
63 Pendarahan di dalam 内部出血 nèibù chūxiě
64 Pendarahan otak 脑出血 Nǎo chūxiě
65 Penyakit ayan 癫痫 diānxián
66 Penyakit jantung 心脏病 xīnzàng bìng
67 Penyakit kelamin 性传播疾病 xìng chuánbò jíbìng
68 Penyakit kulit 皮肤病 pífū bìng
69 Penyakit kulit / eksim 皮肤病/湿疹 pífū bìng/shīzhěn
70 Penyakit syaraf 神经疾病 shénjīng jíbìng
71 Pilek 感冒了   gǎnmàole
72 Pilek 感冒了 gǎnmàole
73 Polio 脊髓灰质炎              jǐsuǐ huīzhí yán
74 Pusing 晕眩的 yūn xuàn de
75 Rabies 狂犬病 kuángquǎnbìng
76 Radang hati 心脏发炎 xīnzàng fāyán
77 Radang mata 眼睛发炎 yǎnjīng fāyán
78 Radang paru-paru 肺炎 fèiyán
79 Radang usus buntu 阑尾炎 lánwěiyán
80 Rematik / encok 风湿病/痛风 fēngshī bìng/tòngfēng
81 Sakit gigi 牙疼 yá téng
82 Sakit kepala 头痛      Tóutòng
83 Sariawan 浇道      jiāo dào
84 Tekanan darah rendah 低血压 Dī xiěyā
85 Tekanan darah tinggi 高血压 gāo xiěyā
86 Tetanus 破伤风 pò shāngfēng
87 Tifus 班疹伤寒              Bānzhěnshānghán
88 Tuli Long
89 Tumor           Liú
90 Varises 静脉曲张              jìngmài qūzhāng

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us