kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Technology & Entertainment/ 科技與娛樂 Kējì yǔ yúlè

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Amazon

亚马逊

yà mǎ xùn

2

Apple

苹果

píng guǒ

3

Canon

佳能

jiā néng

4

Disney

迪士尼

dí shì ní

5

Duracell

金霸王

jīn bà wáng

6

Ebay

易趣

yì qù

7

Facebook

脸谱网

liǎn pǔ wǎng

8

Google

谷歌

gǔ gē

9

Hewlett-Packard (HP)

惠普

huì pǔ

10

IBM

国际商业机器公司

guó jì shāng yè jī qì gōng sī

11

Kodak

柯达

kē dá

12

Microsoft

微软

wēi ruǎn

13

Motorola

摩托罗拉

mó tuō luō lā

14

Nokia

诺基亚

nuò jī yà

15

Panasonic

松下

sōng xià

16

Samsung

三星

sān xīng

17

Siemens

西门子

xī mén zi

18

Sony

索尼

suǒ ní

19

Yahoo

雅虎

yǎ hǔ

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us