kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Tempat Umum/ 公共场所 Gōnggòng chǎngsuǒ

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Toko

商店

shāng diàn

2

Kantor polisi

警察局

jǐngchá jú

3

Gudang

倉庫

cāngkù

4

Pabrik

工厂

gōngchǎng

5

Bandara udara

飞机场

fēijī chǎng

6

Asrama

宿舍

sùshè

7

Stasiun kereta api

火车站

huǒchē zhàn

8

Kedutaan besar

大使馆

dàshǐ guǎn

9

Universitas

大学

dàxué

10

Perpustakaan

图书馆

túshū guǎn

11

Kantin

食堂

shítáng

12

Terminal bus

公车站

gōngchē zhàn

13

Mall

购物中心

Gòuwù zhòng xīn

14

Rumah sakit

医院

yīyuàn

15

kantor

办公室

bàngōngshì

16

Toko buku

书店

shūdiàn

17

Pemadam kebakaran

消防队员

xiāofáng duìyuán

18

Ruang operasi

手术室

shǒushù shì

19

Pasar

市场

shìchǎng

20

Restoran

餐厅

cāntīng

21

Apartement

公寓

gōngyù

22

Apotik

药店

yàodiàn

23

Kantor pos

邮局

yóujú

24

Bank

银行

yínháng

25

Halte bus

公交车站

gōngjiāo chē zhàn

26

Stasiun subway

地铁站

dìtiě zhàn

27

Ruang periksa

考场

Kǎochǎng

28

Ruang merokok

吸烟室

xīyān shì

29

Ruang bos

老板房

lǎobǎn fáng

30

Ruang kerja

工作区

gōngzuò qū

31

Ruang rapat

会议室

huìyì shì

32

Ruang istirahat

卫生间

wèishēngjiān

33

Ruang mandi

浴室

yùshì

34

Ruang satpam

保安室

bǎo’ān shì

35

Rumah

36

Dokter gigi

牙医

yáyī

37

Kosan

招待所

zhāodàisuǒ

38

Sekolah

学校

xuéxiào

39

Toilet

洗手间

xǐshǒujiān

40

Perusahaan

公司

gōngsī

41

Warung

路边摊

lù biān tān

42

Dapur

厨房

Chúfáng

43

Rumah penduduk

家庭居民

jiātíng jūmín

44

Kamar

房间

fángjiān

45

Tempat parker

停车场

tíngchē chǎng

46

Taman

公园

gōngyuán

47

GOR

戈尔

gē ěr

48

Bioskop

电影院

Diànyǐng yuàn

49

Kafe

咖啡店

kāfēi diàn

50

Tempat karaoke

卡拉OK场所

kǎlā OK chǎngsuǒ

51

Supermarket

超级市场

chāojí shìchǎng

52

Penerbangan

航班

hángbān

53

Pelabuhan

港口

gǎngkǒu

54

Studio photo

影楼

yǐnglóu

55

Imigrasi

移民

Yímín

56

Salon

沙龙

shālóng

57

Penginapan

住宿

Zhù shè

58

Telp umum

公共电话

gōnggòng diànhuà

59

Galeri ( pameran )

画廊(展览

huàláng (zhǎnlǎn)

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us