kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Ukuran dan Berat/ 尺寸和重量 Chǐcùn hé zhòngliàng

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Gram

克 

 Kè

2

Miligram 

毫克 

háo kè 

3

Kilogram 

公斤 

gōng jīn 

4

Ton 

吨 

dūn 

5

Pon 

镑 

bàng 

6

Ons 

盎司 

àng sī 

7

Panjang 

长 

cháng 

8

Lebar 

kuān

9

Meter 

米 

mǐ 

10

Millimeter 

毫米 

háo mǐ 

11

Centimeter 

厘米 

lí mǐ 

12

Kilometer 

公里 

gōng lǐ 

13

Mil 

英里 

yīng lǐ 

14

Inci 

英寸 

yīng cùn 

15

Kaki 

英尺 

yīng chǐ 

17

Yard 

码 

mǎ 

18

Volume 

容量 

róng liàng 

19

Luas 

面积 

miàn jī 

20

Kedalaman 

深度 

shēn dù 

21

Liter 

升 

shēng 

22

Mililiter 

毫升 

háo shēng 

23

Galon 

加仑 

jiā lún 

24

Derajat 

度 

dù 

25

Volt 

伏 

fú 

26

Volt 

伏特 

fú tè 

27

Ampere 

安培 

ān péi 

28

Tenaga Kuda 

马力 

mǎ lì 

29

Setengah 

半 

Yī bàn 

30

Selusin 

打 

yī dá 

31

Unit/Item 

个 

gè 

32

Ukuran 

大小 

dà xiǎo 

33

Hektar 

公顷 

gōng qīng 

34

Kilometer Persegi 

平方公里 

píngfāng gōnglǐ 

35

Meter Persegi 

平方米 

píng fāng mǐ 

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us