kampung mandarin pare official

Belajar Bahasa Mandarin Warna/ 顏色 Yánsè

NO

BAHASA INDONESIA

HANZI / KARAKTER

PINYIN

1

Abu-abu

灰色的

Huīsè

2

Bening

清除

qīngchú

3

Biru

蓝色

lán sè

4

Biru muda

浅蓝

qiǎn lán

5

Biru tua

深蓝

Shēnlán

6

Coklat

巧克力

Qiǎokèlì

7

Coklat muda

浅褐色

qiǎn hésè

8

Emas

金子

Jīnzi

9

Hijau

绿色的

lǜsè

10

Hijau muda

浅绿色

qiǎn lǜsè

11

Hijau tua

深绿色

shēn lǜsè

12

Hitam

黑色

hēisè

13

Jingga

橘子

júzi

14

Kuning

黄色

Huángsè

15

Merah

红色

hóngsè

16

Merah Muda

粉色

fěnsè

17

Merah tua

深红

shēn hóng

18

Nila

靛青

diànqīng

19

Perak

yín

20

Putih

白色

báisè

21

Ungu

紫色

zǐsè

22

Warna cerah

明亮的颜色

míngliàng de yánsè

23

Warna gelap

深色

shēn sè

24

Warna muda

浅色

qiǎn sè

25

Warna silau

眩光色

xuànguāng sè

26

Warna simple

简单的颜色

jiǎndān de yánsè

27

Warna tua

旧颜色

jiù yánsè

Kursus Bahasa Mandarin Terbaik

Xihuan Mandarin Indonesia(Kampung MandarinPare Official) Apakah HSK itu..?? HSK atau yang disingkat dari Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) merupakan ujian untuk menstandarisasi kemampuan berbahasa Mandarin bagi

Read More »
Need Help? Chat with us